Zápis do první třídy školního roku 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Vzhledem k aktuální situaci nařídilo MŠMT organizaci zápisu k povinné školní docházce distanční formou. Co to znamená?

 • zápis bude bez osobní účasti dětí a rodičů
 • podepsanou žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad doručte do školy v termínu od 13. 4. do 24. 4. 2020
 • (obě žádosti jsou na našem webu v sekci Dokumenty ke stažení/žádosti ZŠ), kopii RL ani OP nevyžadujeme
 • podání je možné následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy (3z2met)
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (podpis emailu nebo pdf dokumentu žádosti, email s naskenovanou žádostí nestačí – do 5 dnů by muselo dojít k potvrzení)
  • poštou
  • ve výjimečných případech osobně v ředitelně školy, po předchozí domluvě (603 513 866)!
 • po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a rodiči
 • v případě dotazů nás kontaktujte

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Děkujeme.


Přikládám odkaz na nabídku NOVADIDA, kde si můžete stáhnout, co by měly děti umět před nástupem do 1. třídy.

https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/ 


Do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 byli přijati všichni žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o přijetí k základnímu vzdělávání.

Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka školy

 

 

Galerie stránky

Přílohy stránky

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp