Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče.

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2020 - 2021 proběhne v termínu 4. 5. - 14. 5. 2020 distanční formou.

Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu jednotlivých mateřských škol, včetně identifikace datové schránky.

Apelujeme na  zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. 

 

K zahájení správního řízení je třeba dodat: (tiskopisy najdete níže v přílohách)

- vyplněný tiskopis žádosti o přijetí 

- kopii rodného listu dítěte

- evidenční list potvrzený pediatrem nebo kopii očkovacího průkazu dítěte včetně čestného prohlášení zákonného zástupce

- kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

 

K podání žádosti využijte následující způsoby:

- datovou schránku

- email s uznávaným elektronickým podpisem

- poštou

- osobní podání pouze v nezbytně nutných případech v termínu:

    13. 5. 2020 v době od 10:00 do 12:00 hodin

    14. 5. 2020 v době od 10:00 do 16:00 hodin

 

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na email uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.

Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka školy

Galerie stránky

Přílohy stránky

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp