Školní družina

Školní družina při ZŠ je organizována do jednoho oddělení, s kapacitou 25 žáků. Slouží žákům  1. až 5. ročníku ZŠ.

Provoz: denně od 11.30 hod - 15.00 hod.

Vychovatelka: Mgr. Monika Lopraisová   telefon:  518 617 023        mobil:  603 513 866

Tráví zde svůj čas po vyučování většina žáků naší školy. Volný čas dětí je organizován v souladu se školním vzdělávacím programem pro školní družiny. Každoročně jsou v rámci školní družiny organizovány i zájmové kroužky, podle aktuálního zájmu a přání dětí.

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp