Šablony II

 

 

Název projektu: Bohuslavice šablony II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011126
Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 812 874 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, rozvojové aktivity a extrakurikulární a rozvojové aktivity.
Cílem projektu je podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, využití ICT ve vzdělání, podpora rozvojových a extrakurikulárních aktivit pro žáky.

Aktivity projektu jsou zaměřené na vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost a čtenářskou gramotnost, matematickou pregramotnost a matematickou gramotnost, cizí jazyky a ICT. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, využití ICT ve vzdělávání, využití metod projektového vzdělávání ve výuce. Podpora vzájemné spolupráce pedagogů a sdílení zkušeností s jinými školami. Podpora žáků v klubech zábavné logiky a deskových her a doučováních.

Galerie stránky

Přílohy stránky

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp