Přijetí do MŠ - školní rok 2018/2019

Do mateřské školy byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 děti vedené pod registračními čísly:

1/2018/MŠ

2/2018/MŠ

3/2018/MŠ

7/2018/MŠ

8/2018/MŠ

 

Z důvodu nízké kapacity byl(i) nepřijat(i) - 

4/2018/MŠ

5/2018/MŠ

6/2018/MŠ

 

 

 

V Bohuslavicích 31. května 2018            Mgr. Jovanka Rybová, ředitelka školy

Galerie stránky

Přílohy stránky

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp