Odhlášení obědů

Odhlašování ze stravování se provádí osobně či telefonicky na čísle 518 617 023 nebo 603 514 066.

(oběd však bude odhlášen až pro následující den).

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout pro žáky do přinesených nádob, na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit.

Obědy do přinesených nádob je možné vydávat jen ve výše uvedeném případě, tj. pouze první den nemoci.

Oběd se vydává ve výdejně školy od 11.00 do 11:30.

Pokud žák (jeho zákonný zástupce) nebo zaměstnanec nenahlásí vedoucí školní jídelny svoji nepřítomnost, oběd propadá, ale bude řádně vyúčtován.

V tomto případě se doplatek věcné a mzdové režie nevyžaduje.


Ludmila Vodičková, vedoucí stravování

Jovanka Rybová, ředitelka školy

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp